Holdningsundersøkelsen 2022

Sist endret 6. des. 2022 08:45 av ingebkve@uio.no

HL-senteret presenterer en ny forskningsrapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

Sist endret 5. des. 2022 09:36 av ingebkve@uio.no
Sist endret 6. des. 2022 08:45 av ingebkve@uio.no