Fra gutterommet til Gestapo

I sin nye bok bruker Terje Emberland historien til ungdomspartiet Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti (NNSAP) som prisme til å fortelle om hele den nazistiske subkulturen på 30-tallet. «Selv om partiet aldri ble en dominerende politisk kraft, kan det lære oss mye om radikalisering», sier Emberland, historiker ved HL-senteret.

Illustrasjon med bokomslag og teksten "Bokpresentasjon: Terje Emberland: Fra gutterommet til Gestapo

«La oss reise en bevegelse i Hitlers ånd!» ropte taleren som hadde stilt seg opp i Studenterlunden en søndag i mai 1932. Rundt ham stod en gruppe unge menn iført hakekors-armbind i norske far-ger. Like etterpå braket de sammen med motdemonstranter fra arbeiderbevegelsen anført av Einar Gerhardsen. Slik kom nasjonalsosialismen til Norge, året før Vidkun Quisling dannet Nasjonal Samling.
 

Taleren var Carl Lie, den første fører for det som snart kom til å hete Norges Nasjonalsosialis-tiske Arbeiderparti. Med utgangspunkt i dette partiets historie presenteres en dramatisk fortelling om en nazistisk subkultur i mellomkrigstidens Norge. Vi følger ungguttene gjennom rabaldermøter og gatekamper, antisemittiske aksjoner og konspiratoriske møter med nordiske og tyske trosfeller. Underveis får vi nærgående portretter som forteller mye om de ideologiske, sosiale og psyko-logiske årsakene til deres politiske radikalisering.
 

Velkommen til en presentasjon av boken "Fra gutterommet til Gestapo" med Terje Emberland.

Har du ikke anledning til å ta turen til Bygdøy, blir arrangementet strømmet.

 

 

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Gestapo, NNSAP, Nasjonalistisk ungdom, nazisme
Publisert 9. nov. 2022 14:52 - Sist endret 29. nov. 2022 14:02