FIHRM-konferansen 2022

Årskonferansen til The Federation of International Human Rights Museums (FIHRM) arrangeres i 2022 i Norge.

Konferansens overordnede tema er «Museums under Pressure: Government, Community, Autonomy».

Tekstplakat: "Museums under pressure. 2022 Conference Oslo, Norway. FIHRM

På konferansen vil vi diskutere den relative autonomien og handlingsrommet til menneskerettighetsmuseer og lignende organisasjoner: Hvilke former for relasjoner eksisterer mellom museer, myndigheter og andre makthavere? Hvordan former disse forholdene museenes rolle og engasjement til temaer som anses å være sensitive og kontroversielle?

Konferansen har også som mål å kartlegge situasjonen for museer som arbeider med temaer som angår menneskerettigheter over hele verden, og som tar for seg sosial, kulturell og politisk inkludering/ekskludering fra ulike perspektiver.

 

Med konferansen ønsker vi å bringe mennesker sammen for å lære, oppmuntre og å styrke arbeidet som gjøres av menneskerettighetsmuseer over hele verden.

Se programmet her!

 

TID OG STED: 19. -21. september i Oslo/Eidsvoll

19.09: Museet på Eidsvoll
20.09: Nobels Fredssenter
21.09: HL-senteret

 

Konferansen organiseres av Demokratinettverket. HL-senteret er vertskap sammen med EIdsvoll 1814 og Nobels Fredssenter.

Publisert 27. juni 2022 09:57 - Sist endret 4. juli 2022 13:57