Deportasjonene av romer i Romania

Romania deporterte ca. 25 000 romer til Transnistria i Moldova under 2. verdenskrig, selv om det var et fritt land og ikke stod under press fra nazistene. Petre Matei, forsker ved Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust i Romania, vil snakke om årsaker til deportasjonene og om hvorfor de ulike kategoriene av rom fra forskjellige regioner ble behandlet så forskjellig. Foredraget strømmes her.

Illustrasjonen viser tittelen på foredraget og foredragsholder på lilla bakgrunn

Petre Matei mener behandlingen av romene ikke var et resultat av tysk press eller påvirkning fra rasehygienisk tankegods. Han sier deportasjonene var en konsekvens av langvarig ekskludering av romer fra lokale aktører, at politiet kriminaliserte romer, at tidligere omreisende romer ble fastboende, samt økt fattigdom i samfunnet generelt.


Petre Matei er forsker ved Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust i Romania. Han har en doktorgrad i historie fra Universitetet i Bucuresti, og har vært stipendiat ved United States Holocaust Memorial Museum. Han har utført muntlige historieintervjuer med rom og jødiske overlevende, og blant annet publisert rundt tjue artikler om romenes historie. Matei var en av innleggsholderne på konferansen "The Nazi Genocide of the Roma and its Legacy" på HL-Senteret 8. september.

Foredraget vil holdes på engelsk.

Kafe Villa Grande tilbyr tapas i kafeen før foredraget.

 

Bildet viser ulike tapasretter(Illustrasjonsbilde)

Velkommen!

 

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Rom, romfolk, romer, Sigøynere
Publisert 23. aug. 2022 10:26 - Sist endret 11. sep. 2022 13:48