Bjørn Westlie: Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet

Negative holdninger og fordommer mot jødene florerte i norsk kulturliv og offentlighet i mellomkrigsårene. Rasehygiene var et populært forskningsfelt, og bondebevegelsen ga jødene skylden for den økonomiske krisen. Få med deg lanseringen av Bjørn Westlies nyeste bok: "Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet".

 

Illustrasjonen viser forsiden på boken "Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet

Selv etter nærmere hundre år i landet ble jødene betraktet som et fremmedelement i det norske samfunnet. Kan denne antisemittismen forklare hvorfor mange nordmenn bisto tyskernes internering og deportasjon av de norske jødene under krigen? Westlie tegner et urovekkende bilde av Norge og nordmenns holdninger til jøder, og omtaler perioden som "de mørke årene".

Forfatteren ønsker en debatt om nordmenns egne holdninger og ansvar - noe som lenge har blitt overskygget av nazistene og tyskernes handlinger.

Jødehatet i nazistiske og ekstreme organisasjoner i perioden er velkjent, men jødehatet oppsto ikke i 1940 – det hadde eksistert i Norge i lang tid. Westlie tegner et urovekkende bilde av Norge og nordmenns holdninger til jøder, som gjør at denne tiden med rette kan omtales som det mørke 30-tallet.

 

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Holocaust, jøder, jødehat, antisemittisme, mellomkrigstiden
Publisert 9. aug. 2022 13:32 - Sist endret 25. aug. 2022 11:42