Rasisme i skolen

Elever reagerer forskjellig når temaet rasisme blir tatt opp. Noen harselerer, noen blir personlig berørt. Hvordan kan skolen snakke om rasisme på en måte som åpner opp for elevenes ulike erfaringer og lære av dem?
 

Elever på gulvet foran vegg med tekst om rasisme, sammen med formidler ved HL-senteret.

Bildet viser elever på gulvet i utstillingen U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge, sammen med Daniel fra HL-senterets undervisningsavdeling, samt tittelen "Rasisme i skolen".

Kunnskapsminister Tonje Brenna deltar.

Visning av filmen "Høylydt hud" fra utstillingen "U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge".


Paneldeltakere:

  • Alexa Døving, forsker ved HL-senteret, faglig ansvarlig for utstillingen «U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge», og er en av de fremste forskerne på rasisme i Norge.
  • Claudia Lenz, professor ved MF og HL-senteret. Claudia var med å utvikle skoletiltaket Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, og er leder Dembra for lærerutdanningen. Hun underviser lærerutdanningsstudenter blant annet i rasisme.
  • Daniel Ansari, formidler ved HL-senteret. Daniel var hovedansvarlig for utviklingen av undervisningsopplegget knyttet til utstillingen «U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge». Han har tatt imot flere hundre elever i utstillingen om hverdagsrasisme og snakket med dem om deres ulike kjennskap til og forståelse av rasisme. 
  • Joel Nziza, skoleelev. Joel er tidligere ungdomsordfører i Kristiansand og er en aktiv og erfaren samfunnsdebattant.

  
Samtaleleder: Peder Nustad, seniorrådgiver på HL-senteret og leder for Dembra. Peder skriver og underviser om rasisme i skolen, særlig med lærere som målgruppe.

Arrangementet foregår i Menneskerettighetsteltet på Arendalsuka.

Illustrasjonsfoto: Trond Heggelund

Arrangør

HL-senteret
Publisert 1. juli 2022 14:13 - Sist endret 12. aug. 2022 15:52