Sluttkonferanse for forskningsprosjekt om antisemittisme

Hvor stor er utbredelsen og aksepten for antisemittiske holdninger i dagens Norge? Hvordan har grensene for «hva som kan sies om jødene» endret seg de senere år? Og hvordan har man i Norge forstått grensen mellom antisemittisme og Israel-kritikk, historisk og i dag?

Foto: Adam Fagen: "Fight semitism" (Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Dette har vært tema for forskningsprosjektet «Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge». Prosjektet avsluttes nå med en heldagskonferanse på HL-senteret fredag 3. desember.

Utgangspunktet for prosjektet har vært hypotesen om at åpne uttrykk for antisemittiske ideer er blitt fortrengt fra den offentlige sfæren i Vesten, men at fenomenet ikke er forsvunnet. Det er i stedet forskjøvet til mindre synlige områder og sammenhenger. Vi vet at over 8 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, og i et delprosjekt er spredningen av antisemittiske ideer i sosiale medier undersøkt.

I et annet delprosjekt har man sett på undervisningen om Holocaust i den norske skolen. Temaet har vært både undervisningsmetoder og lærebøker. Samlet har prosjektet gitt ny kunnskap om hvilke formål, betydning og posisjon Holocaust har som undervisningstema i norsk skole.

HL-senterets medarbeidere Christhard Hoffmann og Vibeke Moe har vært henholdsvis prosjektleder og prosjektkoordinator for «Skiftende grenser».

Program

Pdf-versjon av boken The Shifting Boundaries of Prejudice utgitt i 2020.

Pdf-versjon av rapporten Antisemitic and anti-Israel Attitudes: how are they linked? utgitt i 2021

Les mer om prosjektet: Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge

Konferansen er fulltegnet og påmeldingen er stengt.

 

Publisert 12. nov. 2021 11:04 - Sist endret 19. apr. 2022 14:14