Lærerkurs: Å minnes den vanskelige fortiden

Daglig omgir vi oss med statuer, bygninger, kunstverk og gatenavn som referer til historiske personer eller hendelser. De er offentlige uttrykk for hva vi mener er viktig å minnes, og er med på å forme vår oppfatning om fortiden. Samtidig er ikke forståelsen av dem hugget i stein – fortidens helter kan bli framtidens overgripere. Minnekultur kan også være et utrykk for det vonde, brutale og ubegripelige – historisk hendelser mange ikke ønsker å omgi seg med i sin hverdag eller sitt nærmiljø.

I dette lærerkurset skal vi se på ulike aspekter av minnekultur knyttet til vanskelige temaer i skolens undervisning.  Et sentralt tema i fagfornyelsen er kritisk tenkning – også i møte med fortiden. Elevene skal i videregående skal blant annet kunne utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt, mens elever i ungdomsskolen skal kunne drøfte hvordan framstillinger av fortiden har påvirket og fortsatt påvirker våre holdninger og handlinger. Hvordan kan minnekultur bidra til å skape refleksjon og kritisk tenkning? Har problematisk minnekultur et iboende potensial for å vise at historie ikke er statisk?

Program og påmeldingsskjema.

Publisert 30. aug. 2021 15:50 - Sist endret 19. apr. 2022 14:13