Kan undervisning forebygge folkemord?

Hvordan kan film og andre visuelle læringsressurser benyttes i forebygging av folkemord og andre massive menneskerettighetsbrudd i Irak, Syria og andre samfunn preget av borgerkriger?

Forsker Ingvill T. Plesner intervjues av rådgiver Peder Hellberg om undervisningsmateriell produserte i forbindelse med det UD-finansierte prosjektet Inclusive Citizenship.

Se intervjuet her.

Publisert 13. mars 2021 13:33 - Sist endret 9. apr. 2021 13:42