Jødene og restitusjonsoppgjøret

Foto: Dreyer forlag

Tok lovgiverne hensyn til de norske jødene i utarbeidelsen av restitusjonslovene og hvorfor endte de med å opprette et lovverk som var disproposjonalt ufordelaktig for de norske jødene?  Dette er spørsmålene Elise Barring Berggren har sett på i sin nylig avleverte masteroppgave. 

Onsdag 16. juni kommer Berggren til HL-senteret for å snakke om funnene sine, velkommen til foredrag!

Elise Barring Berggren er historiestudent og forfatter. 

 

 

 
Publisert 10. mai 2021 12:47 - Sist endret 10. juni 2021 14:41