Hva er hverdagsrasisme?

Det er lett å kjenne igjen rasisme når den uttrykkes gjennom vold, rasistisk ideologi eller et rasistisk lovverk. Men hva skal vi kalle rasisme som finner sted i land som ikke er utpregede rasistiske, eller som i Norge, der rasisme er forbudt? 

Sosiologen Philomena Essed lanserte på 1990-tallet begrepet hverdagsrasisme for å flytte fokuset fra det ekstreme over på samfunnets mer trivielle praksiser og institusjoner. I sin forskning viste hun hvordan flere institusjoner hadde inngrodde systemer som diskriminerte minoriteter. Slike praksiser har ikke nødvendigvis noen intensjon om å virke diskriminerende, og hverdagsrasisme er derfor ofte usynlig for de som ikke rammes av den. 

Cora Alexa Døving arbeider, gjennom forskning og en stor utstilling om erfaringer med hverdagsrasisme i Norge, med å synliggjøre fenomenet. I dette søndagsforedraget får du høre hvilken ny kunnskap hun har tilegnet seg det siste året.

Cora Alexa Døving er forsker I ved HL-senteret og en av landets fremste eksperter på rasisme, ekstremisme og hverdagsrasisme.

 

For de som ikke har mulighet til å få med seg foredraget på plass, kan det strømmes her.

Publisert 9. aug. 2021 12:58 - Sist endret 19. apr. 2022 14:13