Bokbad: Falstad – fangeleir i diktatur og demokrati

Mellom 1933 og 1945 etablerte Nazi-Tyskland og deres allierte mer enn 40 000 ulike fangeleirer, gettoer, tukthus og fengsler. Nettverket av fangeleirer spredte seg til Norge under andre verdenskrig, og representerte et ytterpunkt i demokratiets møte med en brutal okkupasjonsmakt.

Høsten 1941 etablerte nazistene SS Strafgefangenenlager Falstad noen mil nord for Trondheim. Falstad hadde fram til da eksistert som et statlig skolehjem for vanskeligstilte barn. I løpet av krigsårene satt omkring 4 200 kvinner og menn fra vel 15 nasjonaliteter innesperret på Falstad. 

Boken Falstad. Fangeleirer i diktatur og demokrat 1841-1949 plasserer Falstad inn i et bredere nasjonalt og internasjonalt perspektiv, med andre verdenskrig, etterkrigsoppgjøret og krigens minnekultur som omdreiningspunkt.

Jon Reitan er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Nord universitet og seniorforsker ved Falstadsenteret.

Trond Risto Nilssen er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Etter presentasjonen følger en samtale ledet av Claudia Lenz, forsker I ved HL-senteret og professor ved MF vitenskaplige høyskole.

Arrangementet er gratis, men du trenger en billett. Bestill nedenfor.

 

 

 

 
Publisert 9. aug. 2021 10:52 - Sist endret 19. apr. 2022 14:13