Aktørens skarpe blikk

Berit Reisel presenterer boken sin på  HL-senteret, og diskuterer plyndringen av de norske jødene med andre forfattere og historikere.

Bildetekst: Berit Reisel er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Reisel ble født i en svensk flyktningleir, etter at foreldrene flyktet høsten 1942. De bosatte seg i Norge igjen i 1947. Reisel var i mange år styreleder for HL-senterets styre. 

Hvor ble det av alt sammen? Hva skjedde da jødene i Norge ble plyndret? Hva skjedde da disse spørsmålene ble satt under lupen på 1990-tallet?

Dette er blant de sentrale spørsmål Berit Reisel stiller i sin nye bok som presenteres i full bredde på HL-senteret på et lite seminar torsdag 25. februar.

– Reisel har et usedvanlig skarpt analytisk blikk, og hennes bok er et sjeldent vitnesbyrd om et skamfullt kapittel i norsk historie. Det er viktig at en sentral aktør som Reisel nå legger fram sin historie, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

Strøm arrangementet her:

 

Dagen 25. februar er ikke tilfeldig valgt. Det var datoen da den siste store deportasjonen av jøder fra Norge fant sted, da forlot skipet «Gotenland» Norge med 158 jøder om bord, i 1943.

Torsdag 25. februar vil Berit Reisel innlede om sitt arbeid og om boken. Historiker, journalist og forfatter Bjørn Westlie og historiker og forfatter Synne Corell kommenterer, deretter følger en samtale.  Seminaret vil være digitalt og ledes av direktør Guri Hjeltnes. I tillegg deltar også forsker/spesialrådgiver Øivind Kopperud.

Bakgrunnen
Det var den 23. juni 1997 at Skarpnes-utvalgets rapport skulle overrekkes til regjeringen. Utvalget skulle kartlegge hva som hadde skjedd med jødenes eiendeler i Norge under 2. verdenskrig. Men regjeringen mottok ikke en enstemmig rapport. Regjeringen valgte å følge mindretallets innstilling og anbefaling – Det var en mindretallsinnstilling helt utenom det vanlige i en norsk offentlig utredningen. Og prosessene som fulgte ble et vendepunkt i fortellingen om jødene i Norge, sier Hjeltnes.

Mindretallet besto av historikeren Bjarte Bruland og psykolog Berit Reisel, begge som i utvalgsarbeidet var representanter for Det Mosaiske Trossamfund. I den ferske boken «Hvor ble det av alt sammen?» plyndringen av jødene i Norge går Reisel i stor detalj inn i utvalgets arbeid og i mindretallets vurderinger, kamp og gjennomslag.

– Vi snakker om en viktig bok som gir innblikk i dragkamper og stridigheter. Arbeidet til Reisel og Bruland var banebrytende, vant internasjonal anerkjennelse og fikk enorm betydning i Norge, sier Hjeltnes og minner om at: – Restitusjonsoppgjøret som fulgte er en direkte årsak til opprettelsen av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.

Berit Reisels bok har mottatt mange gode anmeldelser og også skapt debatt. Logg deg på torsdag 25. februar kl. 10.00 og delta på det heldigitale seminaret på HL-senteret!

Velkommen!

 

Publisert 7. sep. 2020 20:01 - Sist endret 24. feb. 2021 15:51