«Hvor ble det av alt sammen?» Plyndringen av jødene i Norge

I forbindelse med arrestasjonen av jødene høsten 1942, startet den systematiske plyndringen av jødiske hjem og virksomheter. Jødene som overlevde Auschwitz eller hadde vært flyktninger, opplevde ikke bare å ha mistet deler av eller hele familien sin. De mistet også alt de eide: bolig, eiendeler, egne arbeidsplasser eller forretninger. Da jødene ble arrestert, konfiskerte Likvidasjonsstyrene i Norge all eiendom. Verdiene gikk til staten eller ble solgt eller gitt til andre nordmenn. Berit Reisels nye bok «Hvor ble det av alt sammen?» Plyndringen av jødene i Norge er tema for seminaret på HL-senteret. 

Nærmere program kunngjøres senere.

Grunnet smittevern er det begrenset med plasser på arrangementet. Kun forhåndspåmeldte gjester kan delta. Billetter legges ut en uke før, så følg med.

Arrangementet vil også strømmes.

Berit Reisel er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Reisel ble født i en svensk flyktningleir, etter at foreldrene flyktet høsten 1942. De bosatte seg i Norge igjen i 1947. I 1996 oppnevnte Justisdepartementet et utvalg som skulle kartlegge hva som skjedde med norske jøders eiendom under andre verdenskrig. Berit Reisel representerte Det Mosaiske Trossamfund i dette såkalte Skarpnes-utvalget, og sammen med historikeren Bjarte Bruland utgjorde hun utvalgets mindretall, og regjeringen valgte å følge Reisel og Brulands anbefaling. Reisel var i mange år styreleder for HL-senterets styre. 

Publisert 7. sep. 2020 20:01 - Sist endret 28. okt. 2020 14:36