Venneforeningsmøte: 1942: Rasefordommer og musikk som skalkeskjul

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Propaganda og motstand, som handler om musikken under okkupasjonen, forteller Harald Herresthal om hvordan nazistene lokket med god musikk

Propaganda og motstand av Harald Herrestahl

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Propaganda og motstand, som handler om musikken under okkupasjonen, forteller Harald Herresthal om hvordan nazistene lokket med god musikk. Imidlertid forbød de jødisk, amerikansk, russisk og såkalt «utartet» musikk av politiske og rasistiske grunner. Men musikk kunne også brukes som skalkeskjul, slik offiseren Theodor Steltzer gjorde det da han varslet om aksjoner mot jøder og studenter.

Foredragsholder: Professor emeritus Harald Herresthal, Norges Musikkhøgskole

Arrangør

HL-senterets venneforening
Emneord: venneforening
Publisert 19. feb. 2020 12:45 - Sist endret 30. juni 2020 15:59