Torturforbudet i 2020: Tortur i lys av væpnet konflikt og migrasjon

Velkommen til søndagsforedrag av psykolog og FN-ekspert Nora Sveaass.

Sveaass vil snakke om hvor det internasjonale torturforbudet står i dag og hvordan ulike land håndterer dette forbudet. Innleder ønsker deretter å kaste et lys på overgrep i lys av væpnet konflikt og migrasjon og særlig fokusere på kjønnsbasert vold og retten til rehabilitering.

Hun ønsker å avslutte med en diskusjon av ansvaret vårt når det gjelder bistand til kvinner utsatt for denne former for vold, og hva som kan gjøres for at de ansvarlige blir stillt til ansvar for sine handlinger. Sveaass bygger disse betraktningene på egen klinisk virksomhet, egen forskningsvirksomhet og flere år som medlem av de to traktatorganene i FN som tydeligst arbeider mot tortur.

Les mer om helse og menneskerettigheter.

Nora Sveaass er psykolog og professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på flyktninger, menneskerettsbrudd og psykologiske konsekvenser av tortur og vold samt behandling og rehabilitering av ofre for tortur og vold, inkludert kvinner utsatt for seksuell vold i krig og konflikt. Hun var medlem av FNs torturkomité i to perioder fra 2005 til 2013 og medlem av FNs underkomitee om forebygging av tortur fra 2014.

Ingvill T. Plesner, forsker ved HL-senteret, leder møtet.

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Søndagsforedraget
Publisert 20. jan. 2020 16:03 - Sist endret 2. mars 2020 10:07