The Shifting Boundaries of Prejudice, om antisemittisme og muslimfiendtlighet i dagens Norge

HL-senteret åpner høstsesongens programrekke med et spennende og viktig arrangement. 

13. september presenteres The Shifting Boundaries of Prejudice, en undersøkelse som for første gang formidler et samlet bilde av antisemittisme og muslimfiendtlighet i dagens Norge. Denne undersøkelsen skiller seg ut internasjonalt da den ikke bare kartlegger holdninger i befolkningen, men også blant de to minoritetsgruppene selv.

Trakassering og voldelig angrep på jøder og muslimer vekker bekymring i flere vestlige land. På grunn av politisk polarisering og delte meninger om både innvandring og den israelsk-palestinske konflikten blir antisemittisme og islamofobi er ofte sett på som to forskjellige fenomener, men er det?

Boken The Shifting Boundaries of Prejudice, utfordrer denne oppfatningen og argumenterer for at antisemittisme og islamofobi i stor grad er beslektede fenomener som er knyttet til fremmedfiendtlige ideer i befolkningen generelt.

Redaktørene for antologien, Vibeke Moe og Christhard Hoffmann, vil skissere hovedargumentene i denne ferske boken og noen av bidragsyterne vil presentere sine funn.

Program kommer.

Arrangør

HL-senteret
Publisert 16. juli 2020 15:07 - Sist endret 16. juli 2020 15:07