Skiftende grenser: Om antisemittisme og muslimfiendtlighet i dagens Norge

HL-senteret åpner høstsesongens programrekke med å presentere en viktig, ny antologi fra forskningsavdelingen.


Følg strømmingen direkte her.

Søndag 13. september presenteres The Shifting Boundaries of Prejudice - Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, en undersøkelse som for første gang formidler et samlet bilde av antisemittisme og muslimfiendtlighet i dagens Norge. Denne undersøkelsen skiller seg ut internasjonalt da den ikke bare kartlegger holdninger i befolkningen, men også blant de to minoritetsgruppene selv.

Trakassering og voldelig angrep på jøder og muslimer vekker bekymring i flere vestlige land. På grunn av politisk polarisering og delte meninger om både innvandring og den israelsk-palestinske konflikten blir antisemittisme og islamofobi er ofte sett på som to forskjellige fenomener, men er de det?

Boken The Shifting Boundaries of Prejudice, utfordrer denne oppfatningen og argumenterer for at antisemittisme og islamofobi i stor grad er beslektede fenomener som er knyttet til fremmedfiendtlige ideer i befolkningen generelt.

Redaktørene for antologien, Vibeke Moe og Christhard Hoffmann, vil skissere hovedargumentene i denne ferske boken. I tillegg innleder Cora Alexa Døving om islamofobi, basert på sitt bidrag i boken.

Grunnet smittevern er det begrenset med plasser på arrangementet. Kun forhåndspåmeldte gjester kan delta ved å sende mail med navn og telefonnummer til hver enkelt gjest til: arrangement@hlsenteret.no.

Arrangementet strømmes her.

Arrangør

HL-senteret
Publisert 16. juli 2020 15:07 - Sist endret 13. sep. 2020 14:18