Driftige kvinner

Velkommen til kvinne- og søndagsforedrag av Vibeke Kieding Banik!

Foto: Norsk Folkemuseum

Hvordan var tilværelsen til den kvinnelige delen av den jødiske befolkningen i mellomkrigstiden? Hva drev de med for å livnære seg selv, hvordan kom jødiskhet til uttrykk blant dem både individuelt og i foreninger i det jødiske miljøet?

Du kan se opptak av foredraget her:

Vibeke Kieding Banik er er påtroppende leder for HL-senterets undervisningsavdeling, og er som historiker tilknyttet HL-senterets forskningsprosjekt om jødisk liv i dag. Våren 2020 er hun førsteamanuensis i samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Øivind Kopperud, forsker ved HL-senteret, leder møtet.

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Søndagsforedraget
Publisert 21. jan. 2020 12:56 - Sist endret 8. mars 2020 15:49