UTSATT: Kvinner, krig og motstand

 Hva var kvinners innsats i årene 1940-1945?

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet utsettes til våren 2021. Vi beklager ulempene dette medfører. Ny dato kommer, så følg med på våre hjemmesider

Hva var kvinners innsats i årene 1940-1945? Det er 75 år siden frigjøringen av Norge, og endelig foreligger storverket om kvinnenes innsats under tysk okkupasjon. Historiker og forfatter Mari Jonassen utgir i høst Norske kvinner i krig 1939-1945. 

Jonassen gir et overblikk over hva kvinnene gjorde under invasjonen og felttoget i 1940. Vi vil få høre om hvilke roller kvinnene spilte i arbeidet med å styrke nordmenns holdninger i møte med nazismen, om kvinnene i Milorg og i etterretningen, og om dem som hjalp flyktninger ut av landet. Mari Jonassen vil dessuten vise hvordan det tyske okkupasjonsregimet rammet kvinnene, og hun vil fortelle om dem som valgte å støtte okkupanten, Nasjonal Samling og Vidkun Quisling.

Etter dette blir det samtale med Guri Hjeltnes, selv krigshistoriker og direktør ved HL-senteret.

Grunnet smittevern gjennomføres dette arrangementet uten publikum, men blir publisert her på våre hjemmesider 29. november klokken 14:00.

Publisert 7. sep. 2020 20:07 - Sist endret 18. nov. 2020 16:32