UTSATT: Kommunistene og krigen

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet utsettes til våren 2021. Vi beklager ulempene dette medfører. Ny dato kommer, så følg med på våre hjemmesider.

Kommunistisk mostand er både fortiet og omdiskutert i norsk okkupasjonshistorie og de siste årene har særlig sabotasjen kommet fram i lyset, men kommunistenes innsats besto av mye mer. I sin nye bok Forfulgt, fordømt og fortiet har Terje Halvorsen skrevet den første samlede framstillingen om kommunistisene virksomhet.

Velkommen til et spennende seminar som er samarbeid mellom Norges Hjemmefrontmuseum (NMH), Arbeiderbevegelsens arkiv og HL-senteret - med Lars Borgersrud, Synne Corell, Frode Færøy, Terje Halvorsen, Ole Martin Rønning. Møteleder er Lars Rowe, leder for NHM.

Grunnet smittevern er det begrenset med plasser på arrangementet. Kun forhåndspåmeldte gjester kan delta. Billetter legges ut en uke før, så følg med.

Arrangementet vil også strømmes.

Publisert 20. okt. 2020 15:57 - Sist endret 5. nov. 2020 10:25