AVLYST: Gjensyn med andre verdenskrig: Øystein Sørensen og Terje Emberland

Nazismen i Europa og Norge.

Foto: German Federal Archive (Deutsches Bundesarchiv)

Vi følger myndighetenes retningslinjer og avlyser vårens arrangementserie. Nye datoer vil komme. Følg med i våre kanaler og ta vare på hverandre.   

Den ekstreme ideologiseringen av krigen og internasjonale relasjoner var et særtrekk ved tiden før og under andre verdenskrig. Den aggressive og ekspansive nazismen var en drivkraft i å utløse krigen og brutalisere selve krigføringen. Hva kjennetegner nazistisk ideologi og bevegelse i Nazi-Tyskland og hvilke nedslag fikk den her hjemme?

Foredragsholdere: Professor Øystein Sørensen, UiO og forsker I Terje Emberland, HL-senteret.

Kommentar ved professor Bernt Hagtvet, Bjørknes Høyskole.

Lett servering.

Arrangør

HL-senteret og UiT Norges arktiske universitet
Emneord: Gjensyn, andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2020 09:09 - Sist endret 27. apr. 2020 12:10