STRØMMES: Familieforestilling ved Grav litteratur- og teatergruppe

I anledning Henrik Wergelands 212-årsdag presenterer barn og unge dikt og drama, sang og spill om frihet og toleranse.

Foto: Wikipedia

Paragraf 2 i Grunnloven av 1814 nektet jøder og jesuitter adgang til Norge. Henrik Wergeland appellerte til nestekjærlighet og argumenterte for endring av paragrafen gjennom artikler og diktning. Noen av tekstene taler direkte til barn.

Regi: Liv Cecilie Birkeland, Anne Jorunn Kydland, Asgeir K. Lysdahl, Maj-Christel Skramstad.

Arrangør

HL-senteret
Publisert 26. feb. 2020 11:53 - Sist endret 28. mai 2020 15:04