Avlyst: Boklansering og åpent seminar: Skiftende grenser: Antisemittisme og islamofobi i dagens Norge

Velkommen til en viktig boklansering fra forskningsmiljøet på HL-senteret. 

Foto: The Shifting Boundries of Prejudice

Dette arrangementet er dessverre kansellert grunnet smittefaren i forbindelse med koronaviruset.

De siste årenes trakassering og voldelige angrep mot jøder og muslimer har vakt bekymring i mange vestlige land. Men antisemittisme og islamofobi er ofte sett på som vesentlig forskjellige fenomener, ikke minst på grunn av politisk polarisering og dypt delte meninger om både innvandring og den israelsk-palestinske konflikten.

Boken The Shifting Boundaries of Prejudice, basert på kvantitative studier og kvalitativ forskning, utfordrer denne oppfatningen og argumenterer for at antisemittisme og islamofobi i stor grad er beslektede fenomener som er knyttet til fremmedfiendtlige ideer i befolkningen generelt.

Redaktørene for antologien, Vibeke Moe og Christhard Hoffmann, vil skissere hovedargumentene i denne ferske boken. Noen av bidragsyterne vil presentere sine funn blandt andre Werner Bergmann, tysk professor i  sosiologi ved Center for Research on Antisemitism at the Technical University of Berlin.
 

This book launch and seminar will be held in English. Lansering og seminar vil foregå på engelsk.

 

FULL PROGRAM

09:30 - Welcome

• Guri Hjeltnes, Director, HL-senteret

• Helge Årsheim, Editor, Universitetsforlaget

 

09:40 – Presentation of The Shifting Boundaries of Prejudice (Christhard Hoffmann)

10:00 – How People Explain Antisemitism: Interpretation of Survey Answers (Vibeke Moe)

10:15 – «Muslims Are…»: Contextualising Survey Answers (Cora Alexa Døving)

10:30 – Discussion

10:45 – Break

11.00 – How Do Jews and Muslims in Norway Perceive Each Other? (Werner Bergmann)

11:20 – Negotiations of Antisemitism and Islamophobia in Group Conservations among Jews and Muslims (Claudia Lenz)

11: 35 – Comment (Frode Helland, UiO)

11:50 – Discussion

12:15 – Lunch

 

Arrangør

HL-Senteret
Emneord: boklansering
Publisert 26. feb. 2020 10:19 - Sist endret 12. mars 2020 18:04