Årsmøte i HL-senterets venneforening

Mandag 20. januar kl. 16.30-18.30 avholder HL-senterets venneforening sitt årsmøte. Enkel servering.

 PROGRAM
• Konstituering
• Behandling av årsmelding - for de to siste årene
• Behandling av regnskap
• Budsjett og fastsettelse av kontingent
• Forslag vedtektsendringer
• Valg av styremedlemmer og ny styreleder.

Velkommen til alle gamle eller nye medlemmer av venneforeningen!

Som medlem kommer du gratis inn til alle utstillinger, og i tillegg får du invitasjoner til arrangement.

Du kan melde deg inn her

Publisert 20. jan. 2020 11:08 - Sist endret 19. apr. 2022 14:15