Utsatt: Antisemittisme på ytre høyre i Norge – fra 1960-tallet til i dag

De antijødiske terroraksjonene i Pittsburgh og Poway i USA og i Halle i Tyskland, har gjort den høyreekstreme antisemittismen til et skremmende aktuelt tema.

Foto: Wikipedia

Dette arrangementet er dessverre kansellert grunnet smittefaren i forbindelse med koronaviruset.

Foredraget tar opp antisemittismens utbredelse og betydning innen høyreekstreme og høyreradikale miljøer i Norge, fra 1960-tallet til vår egen tid. Blant spørsmålene som drøftes er: Hva kjennetegner de antisemittiske konspirasjonsforestillingene og stereotypiene som forfektes i høyreekstreme miljøer, og hvilke funksjoner fyller de? Hvordan har antisemittismen på ytterste høyre endret seg over tid?

Foredraget bygger på artikkelen «Antisemitism on the Norwegian Far-Right, 1967-2018», som publiseres i Scandinavian Journal of History våren 2020.

Foredragsholder: Kjetil Braut Simonsen (f. 1981) er PhD i historie og forsker ved Jødisk museum i Oslo. Simonsen arbeidet i flere år på HL-senteret med forskningsprosjektet DIMNO, Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt.

Øivind Kopperud, forsker ved HL-senteret, leder møtet.

Arrangør

HL-senteret
Publisert 26. feb. 2020 10:24 - Sist endret 13. mars 2020 09:09