UTSATT: «Hvithet» og identitet blant immigranter i USA


HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet utsettes til våren 2021. Vi beklager ulempene dette medfører. Ny dato kommer, så følg med på våre hjemmesider.

Rasisme og diskriminering har en lang historie. Denne søndagen innleder Terje Mikael Joranger om et tema som i dag er svært aktuelt i kjølvannet av politidrapet på George Floyd i Minneapolis i mai 2020 og den påfølgende debatten om rasisme og diskriminering både i Norge og internasjonalt.

I den amerikanske grunnloven heter det at ”alle mennesker er like mye verdt”. Nå har Terje Mikael Joranger, redaktør og medforfatter, utgitt bok om ”hvithet” og identitet blant nordiske immigranter som viser at en slik likhet mellom de ulike befolkningsgruppene ikke fantes. I boken «Hvithet» og identitetsdannelse blant norske og nordiske immigranter i USA vises det hvordan nordiske innvandrere som ankom Amerika på 1800- og 1900-tallet ble møtt 
av et hierarkisk amerikansk samfunn som var basert på rasetenkning der 
amerikanere av engelsk opphav, stod øverst på rangstigen med andre immigrantgrupper lenger nede. 

Terje Mikael Joranger er avdelingsdirektør ved Norsk utvandrermuseum på Hamar. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om utvandring og emigrasjon, og er blant annet redaktør for tidsskriftet Norwegian-American Essays. 

Grunnet smittevern er det begrenset med plasser på arrangementet. Kun forhåndspåmeldte gjester kan delta. Billetter legges ut en uke før, så følg med.

Arrangementet vil også strømmes

Publisert 7. sep. 2020 19:53 - Sist endret 5. nov. 2020 10:24