Urfolks natursyn - noe å lære for «oss»?

Urfolk er i dag under sterkt press i mange land og deres utsatte posisjon er et viktig anliggende i et minoritets- og menneskerettighetsperspektiv. Hva står vi i fare for å miste? 

Forvalter urfolk – for eksempel i form av animisme – et syn på relasjonen mellom mennesker og natur som det moderne storsamfunnet har noe å lære av? spør vi denne søndagen.

 

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO), der han arbeider med etikk og sosialfilosofi. Han ga nylig ut boken «Cosmologies of the Anthropocene» som blant annet undersøker hva urfolk-praksisen animisme kan brukes til i dag, av storsamfunnet.

Maria Guzman-Gallegos er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere postdoc ved Sosialantropologisk institutt ved UiO. Guzman-Gallegos arbeider med økologisk antropologi.

Monica Bjermeland, kommunikasjons- og programansvarlig ved HL-senteret, leder møtet.

 

Se arrangementet her.

 

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Søndagsforedraget
Publisert 10. sep. 2019 14:32 - Sist endret 14. okt. 2019 08:21