Foredrag: Okkupasjonstidens høyesterett – en domstol i Quislings tjeneste?

Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under 2. verdenskrig?

Du kan følge foredraget direkte eller i opptak.

Hvordan foregikk det politiske presset mot domstoler og nazifiseringen av rettsvesenet? Hans Petter Graver tar et oppgjør med de nedarvede forestillingene om at domstolen var et politisk organ for NS. Dommere utnevnt av Nasjonal Samling opptrådte stort sett som helt ordinære dommere i en ordinær høyesterett.

Hans Petter Graver er professor ved Universitetet i Oslo. De siste årene har han forsket på dommeres og domstolenes rolle i autoritære regimer, med hovedvekt på Europa i det tjuende århundre.

 

Publisert 27. feb. 2019 16:52 - Sist endret 5. apr. 2019 09:19