Kirken under 2. verdenskrig

Kampen om skolen og holdningene til jødene v/ Egil Morland

Følg foredraget direkte eller i opptak.

Med utgangspunkt i sin avhandling Motstand og forkynnelse, som behandler utfordringene prestene sto overfor under 2. verdenskrig, vil Morland diskutere hvor aktuell forkynnelsen var, og om kirken stilte krav til NS-myndighetene. I hvilken grad spilte kirken en rolle når det gjaldt innsats i kampen om skolen, og ikke minst: Hvordan var kirkens holdning til jødene?

Egil Morland er cand.theol. og dr.philos. professor i teologi, og underviser i fagene homiletikk og kirkerett.

Publisert 27. feb. 2019 14:43 - Sist endret 18. mars 2019 11:36