Geldmacher - ukjent tysk-norsk motstandsnettverk

Vårens første del av HL-senterets og Universitetet i Oslos felles foredragsserie Krig, okkupasjon og historisk arv handler om Geldmacher-nettverket. Se foredraget direkte eller i opptak.

Den tyske forretningsmannen Wolfgang Geldmacher og hans norske kone, Randi Eckhoff, hadde begge viktige antinazistiske forbindelser. De utviklet et nettverk som spilte en viktig rolle under 2. verdenskrig, bl. a. når det gjaldt å varsle jøder om aksjonen mot dem høsten 1942.

Viktige personer i nettverket var oberstløytnant Theodor Stelzer (bildet), sosiologen Arvid Brodersen og flere andre nordmenn og tyskere.

Tore Pryser er dagens foredragsholder. Han er professor emeritus i historie fra Høgskolen i Lillehammer, der han særlig arbeider med arbeiderbevegelsens historie og okkupasjonstiden.

HL-senterets direktør Guri Hjeltnes og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til foredragsseriens niende semester.

Arrangementet strømmes.

Arrangør

HL-senteret og Universitetet i Oslo
Publisert 25. feb. 2019 09:50 - Sist endret 18. mars 2019 11:36