Foredrag: Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018

For hundre år siden ble det norske demokratiet utfordret av revolusjonære kommunister. Senere har det vært ulike former for ekstremisme i Norge både til høyre og venstre, med terroraksjonen 22. juli 2011 som det verste angrepet på demokratiet i moderne tid.

Foredraget kan du se direkte eller i opptak her.

I økende grad ser man også antidemokratiske islamistiske strømninger i Norge.

Så langt har det norske demokratiet vist stor motstandskraft, men er politisk ekstremisme en trussel mot demokratiet i dag. Og er det noe å lære av erfaringer fra mellomkrigstiden?

Nik Brandal               Øystein Sørensen,
Førstelektor,             Professor
Bjørknes Høyskole   Universitetet i Oslo

Publisert 27. feb. 2019 16:21 - Sist endret 29. mars 2019 15:26