Det hendte også her

Om jødene fra Ås og deres skjebne under 2. verdenskrig v/ Torgeir Sæveraas

Følg foredraget direkte eller i opptak.

Gjennom arbeidet med den nylig utgitte boken I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar, fant Sæveraas mye nytt materiale fra landssviksakene etter krigen. I foredraget vil han fortelle om hva som skjedde med jødene som bodde i Ås under krigen: familien Herman og Thina Bild og deres ni barn, forskningsassistent Isak Glick og flyktninggutten Robert Reiss fra Tsjekkia. Bare fem av barna i Bild-familien kom seg over til Sverige – alle de andre omkom i Holocaust.

Torgeir E. Sæveraas er historiker med doktorgrad i okkupasjonshistorie ved NTNU.

 

Publisert 27. feb. 2019 15:05 - Sist endret 21. mars 2019 13:48