Samtale: Mein kampf – hva slags bok?

Mein Kampf gir et bilde av Hitlers selvoppfatning og hans program. Her gir han sin politiske skildring av møtet med jødene i Wien og forbitrelsen etter det tyske tapet i første verdenskrig.

Se opptak av samtalen!

Her er dolkestøtlegenden fremført i fri form, propaganda-legenden at tapet skyldes jødenes og sosialistenes bakholdsangrep på de tyske troppene. Her er Hitlers antisemittiske program formulert klart. Mein Kampf er en sentral bok i det 20. århundre, ikke i kraft av sin kvalitet, men gjennom sin uhyggelige virkningshistorie.

Mein Kampf utkom i 1925 og 1926, som Adolf Hitlers ideologiske manifest og hovedverk. Mein Kampf ble utgitt på norsk i 1941. I Tyskland utkom i 2016 Mein Kampf, med fyldige kommentarer utarbeidet av faghistorikere ved Institut für Zeitgeschichte i München. I 2019 utkommer en ny utgave på norsk med kommentarer. Hva slags bok er dette? Hvorfor disse nyutgivelsene av et antisemittisk hovedverk?

Christhard Hoffmann, Professor, UiB
Terje Emberland, Seniorforsker, HL-senteret
Anders Kjøstvedt, Førsteamanuensis, OsloMet

Publisert 27. feb. 2019 17:09 - Sist endret 29. apr. 2019 15:33