Vanskelige tema i klasserommet

Tirsdag 11. juni kommer ti masterstudenter til HL-senteret for å legge fram arbeidene sine om ekstremisme, rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i skolen. 

Studenter i klasserommet

MF vitenskapelige høyskole (MF), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) inviterer til konferanse der studenter vil legge frem masteroppgaver med temaer i tilknytning til Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger

Tematisk spenner oppgavene vidt, og tar blant annet for seg klasseromssamtaler om kontroversielle temaer, gruppedannelse og grensedragning i flerkulturelle klasserom, identitetskonstruksjon blant elever med minoritetsbakgrunn, ekstremisme og radikalisering, og undervisning relatert til 22. juli 2011. 

Eksperter kommenterer på oppgavene, blant andre forsker I Cora Alexa Døving ved HL-senteret og professor Herner Sæverot ved Høgskulen på Vestlandet. 

Masterarbeidene er en del av Dembra LU-prosjektet (Dembra for lærerutdanningen). Det er et samarbeid mellom HL-senteret og flere lærerutdanningsinstitusjoner, der målet er å styrke kompetansen om fordommer og gruppefiendtlighet i lærerutdanningene. Konferansen er gratis og det vil bli servert en enkel lunsj.

Meld deg på innen 30. mai her!


 

Arrangør

HL-senteret, MF og ILS
Publisert 24. apr. 2019 13:18 - Sist endret 26. apr. 2019 12:17