Hva visste Quisling om jødeutryddelsene?

Velkommen til miniseminar med Carl Emil Vogt, Hans Fredrik Dahl og flere.

HL-senteret og Nytt Norsk Tidsskrift ønsker velkommen til et miniseminar hvor Carl Emil Vogt vil presentere ny forskning.

Historikerne har lenge antatt at Vidkun Quisling må ha hatt nokså god kunnskap om jødeutryddelsene, men har aldri kunnet dokumentere konkret hva han visste. Nå fremlegges for første gang konkret og detaljert informasjon Quisling personlig fikk tilsendt om jødeutryddelsene.

Da lagmannsrettens dom falt over Quisling i 1945, ble han bare dømt for uaktsomt drap på jøder som ble deportert fra Norge: «Retten antar at tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjon han satte i gang ville utsettes for å miste livet, da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskamre o.l. som en senere har hatt,» sto det i dommen. Dette var galt. Quisling skulle vært dømt strengere.

Funnene presenteres av Vogt torsdag kveld med kommentarer fra Quisling-biograf Hans Fredrik Dahl, historiker Øystein Hetland som er rådgiver ved HL-senteret og historiker Mats Tangestuen som er faglig leder ved Jødisk Museum.

Carl Emil Vogt er historiker ved HL-senteret og forfatter med et bredt interessefelt. Han har blant annet arbeidet med den norske rom-minoritetens historie og Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale arbeid. For tiden studerer han norsk okkupasjonshistorie og skriver på en bok om den politiske konstruksjonen av kong Haakon VII.

Arrangør

HL-senteret og Nytt Norsk Tidsskrift
Emneord: Fagseminar
Publisert 30. aug. 2019 12:37 - Sist endret 19. sep. 2019 11:06