Foredrag: Why War? September 1939 Revisited

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. HL-senteret og Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonalt anlagt forelesningsserie med kjente historikere om andre verdenskrig denne høsten.

Utbruddet av annen verdenskrig i 1939 er ofte betraktet som en naturlig del av Hitlers plan for verdenserobring. Professor Richard Overy bringer et nytt perspektiv på motivene hos de involverte partene. Han vil argumentere for at Hitler ikke ønsket en større krig i 1939, og at det var Storbritannia og Frankrike som motvillig valgte å erklære krigen.

Foredragsholder: Professor Richard Overy.

Forelesningen og samtalen etterpå foregår på engelsk.

The outbreak of war in 1939 is often seen as a natural part of Hitler’s grand plan for world conquest. Professor Richard Overy takes a new look at the motives of those involved, arguing that Hitler did not in fact want a major war in 1939, and that it was the British and French, however reluctantly, who chose to declare it.

Main speaker: Professor Richard Overy.

The Speech and the following discussion will be in English.

Arrangør

HL-senteret og Universitetet i Tromsø
Publisert 13. aug. 2019 15:44 - Sist endret 13. aug. 2019 16:13