Venneforeningen: Anti-jødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige under krigen

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige ut et rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske soldater ikke ble sjikanert.

Den norske legasjonen i Stockholm flagger på fredsdagen

En oppblomstring av en antijødisk stemning i eksilmiljøet kan spores i arkivmaterialet og enkelte beretninger.

Hvordan manifesterte dette seg og kom det noen motreaksjoner?

Hør historiker Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo, fortelle om en lite omtalt del av norsk krigshistorie.

 

Du kan også se foredraget direkte på nett, eller i opptak.

 

Publisert 9. feb. 2018 14:10 - Sist endret 26. okt. 2018 09:27