Utstillingsåpning: Med krigshistorie i veggene - Villa Grande 100 år

Utstillingen skal formidle sentral 1900-tallshistorie både til ungdom og et bredere publikum, og knytter an til viktige debatter i samtiden, bl.a. utfordringer for demokratiet og fremvekst av fremmedhat og nynazisme.

Villa Grande er knyttet til to verdenskriger, oppbyggingen av den norske velferdsstaten og opprettelsen av HL-senteret, et kompetansesenter for livssynsminoritetene i Norge.

Utstillingen bygger på forskningen til historiker Bodil Stenseth i boken «Quislings ran – Historien om Villa Grande» skrevet for HL-senteret.

Publisert 10. feb. 2018 19:11 - Sist endret 26. okt. 2018 00:20