Foredrag: Martin Luther King jr.: Nobels fredspris og de svartes situasjon i USA

Det er 50 år siden Martin Luther King jr. ble drept. King var det aller fremste symbolet på borgerrettighetsbevegelsen i USA.

Foredrag ved historiker Geir  Lundestad, tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt.

Se foredraget direkte eller i opptak.

Foredraget vil handle om Martin Luther King jr. og fokusere spesielt på fredsprisen som han fikk tildelt i 1964. Lundestad vil også komme inn på utviklingen av den svarte amerikanske befolkningens stilling innen politikk og økonomi fra 1964 og frem til i dag.

Publisert 8. okt. 2018 13:57 - Sist endret 16. nov. 2018 10:35