Foredrag: Den norske NS-staten og kampen om den nasjonalsosialistiske revolusjon

Foredrag ved professor emeritus, UiO, Ole Kristian Grimnes.

25. september 1940 fikk Nasjonal Samling (NS) hånd om statsmakten i Norge. Med den i ryggen ville partiet gjennomføre en nasjonalsosialistisk revolusjon. Medlemstallet i NS økte fra nesten ingen ting til en topp på 43 000 høsten 1943. Men etter hvert møtte fremstøtet en motstand som utviklet seg til en massebevegelse – en våpenløs, ikke-voldelig og sivil motstand.

Se opptak av foredraget her:

 

Publisert 1. okt. 2018 14:17 - Sist endret 24. okt. 2018 15:51