Foredrag: Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid.

Den nye studien inneholdt dessuten en utvidet del om holdninger til muslimer samt en egen undersøkelse om holdninger og erfaringer blant jøder og muslimer i Norge.

I foredraget vil prosjektkoordinator Vibeke Moe gjennomgå sentrale funn fra undersøkelsene.

 

Les mer om undersøkelsen og se presseklippene.

 

Du kan også se foredraget direkte eller i opptak her.

 

Publisert 29. jan. 2018 16:10 - Sist endret 25. okt. 2018 20:48