Utsatt:Gjennombrudd og nederlag under okkupasjonsmyndighetenes framstøt for å nazifisere Nederland og Norge 1940-45.

Foredraget er utsatt til høsten. Informasjon om ny dato offentliggjøres så snart det er klart.

 

Publisert 9. feb. 2018 12:31 - Sist endret 25. okt. 2018 20:18