Foredrag: Det ufullstendige oppgjøret

Var dommerne og de som sto bak landssvikoppgjøret seg bevisste på at forfølgelsen av jødene i Norge var del av et bredt anlagt folkemord – også med aktiv norsk medvirkning?

Se foredraget i opptak.

Christopher Harper, jurist– og forskningsassistent ved HL-senteret

Harper vil bl.a. drøfte det faktum at midlene  av ranet gikk inn i statskassen og ikke til okkupasjonsmakten, den manglende kompensasjonen til etterlatte jøder etter krigen og unnlatelsen av å tiltale de som profiterte på kjøp av «jødegods».

 

Publisert 9. okt. 2018 16:00 - Sist endret 3. des. 2018 15:09