Boklansering: Kampen om skolen. Nazifisering og lærernes motstand i det okkuperte Norge

Kampen om skolen i det okkuperte Norge ble oppfattet som en kamp om hele nasjonens fremtid. Skolen ble en av de mest sentrale kamparenaer for Nasjonal Samling for å gjennomføre et renraset, norsk folkefellesskap.

Se boklanseringen i opptak.

I boken, som er basert på Karchers funn gjennom HL-senterets forsknings- prosjekt DIMNO* avdekkes nye sider ved forsøkene på å utvikle en nasjonalsosialistisk skole i Norge. Hvordan skulle nasjonal-
sosialismen gjennomsyre skolen, og hvorfor fikk lærernes motstandskamp slik enestående gjennomslagskraft?


*Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt.

Publisert 8. okt. 2018 17:20 - Sist endret 26. nov. 2018 13:46