Foredrag: 75-årsmarkering av arrestasjonene ved UIO

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske okkupasjonsmakten rundt 1200 mannlige studenter nettopp her - i Aulaen.

Se foredraget i opptak.

Tysklandsstudentene

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske okkupasjonsmakten rundt 1200 mannlige studenter nettopp her - i Aulaen. Historiker og direktør ved Telemark museum, Jorunn Sem Fure, vil snakke om den totalitære utfordring Universitetet ble stilt overfor med den tyske okkupasjonsmaktens pålegg om lojalitet. En stor del av akademia nektet å innordne seg det nasjonalsosialistiske regimet, med omfattende arrestasjoner og stengning av Universitetet som resultat.

Program:

  • Velkomsttale ved Svein Stølen, rektor ved UiO
  • Foredrag om «Unntaksår» ved Jorunn Sem Fure, historiker og direktør
  • Musikalsk innslag

Noter at tid og sted er annerledes enn normalt.

Publisert 9. okt. 2018 15:39 - Sist endret 3. des. 2018 15:04