To FN-konvensjoner fyller 70 år - hva betyr de i dag?

FNs folkemordkonvensjon av 9. desember og FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember: Hva var intensjonen med traktatene i 1948 og er de fortsatt relevante?  

Se foredraget til Anton Weiss-Wendt.

 

Denne ettermiddagen blir det søndagsforedrag ved HL-senterets forsker Anton Weiss-Wendt. Han spør: Er traktatene fra 1948 fortsatt relevante, for eksempel for forfulgte folkegrupper som jezidiene i Irak og rohingyaene i Myanmar?

Folkemordet på jezidiene er også hovedfokus i en ny, åpen online læringsressurs om minoriteters rettigheter og forebygging av folkemord og andre massive menneskerettighetsbrudd i konfliktfylte områder.

Første del av læringsressursen lanseres på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) denne søndagen, for å markere at FNs Folkemordkonvensjon og Menneskerettighetserklæring er 70 år. Læringsressursen er utviklet med støtte fra Utenriksdepartementet.

 

PROGRAM

  • Anton Weiss-Wendt, forsker I ved HL-senteret: “Folkemordskonvensjonens tilblivelse og aktualitet".
  • Ingvill T. Plesner, forsker og prosjektleder ved HL-senteret. presenterer en ny, audiovisuell, digital læringsplattform som skal forebygge diskriminering og menneskerettighetsbrudd i konfliktfylte områder. Den innovative læringsplattformen inkluderer bl.a. dokumentarfilmer og 360-elementer.
  • Ingvill T. PLesner intervjuer den norske filmregissøren Anja Breien (regissør for filmen “Yazidi”/”Jesidi” 2009) og filmregissør Zahavi Sanjavi (regissør for dokumentaren “The Return” 2016).

Enkel servering.

Publisert 5. okt. 2018 13:55 - Sist endret 11. des. 2018 13:11