Lærerkurs: Mellom moralisering og refleksjon

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan skape refleksjon og kritisk tenkning?

 

Kurset vil:

  • gi innsikt i aktuell forskning på Holocaust i Norge og hvordan faghistorisk forskning kan anvendes i klasserommet
  • diskutere faglige og etiske utfordringer i undervisningen omHolocaust
  • drøfte pedagogiske og didaktiske utfordringer, muligheter og metoder for Holocaustundervisning
  • presentere undervisningsopplegg og materiell om temaet
  • gi innsikt i pedagogisk praksis ved et holocaustrelatert museum/minnested i utlandet

Målgruppe:

Kurset retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, lærerstudenter samt museumspedagoger, og andre som jobber med historieformidling.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

 

Se hele programmet og meld deg på.

Publisert 9. okt. 2018 16:44 - Sist endret 9. okt. 2018 16:45