Lærerkurs: Hvordan kan skolen arbeide mot rasisme, og hva kan lærere gjøre gjennom undervisning?

Foto: Werner Anderson

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen jobbe forebyggende mot rasisme og diskriminering?

I 2017 kom en undersøkelse fra Antirasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd rasisme. I følge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Hvordan kan lærere og andre som jobber med elever møte denne utfordringen?

Les mer om kurset og meld deg på.

Publisert 9. feb. 2018 12:48 - Sist endret 25. okt. 2018 22:50