Høyreekstrem vold i Vest-Europa etter 1945

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945 til 2015. Hvor stort er omfanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyreekstrem vold enn andre?

Oslo, 22. juli 2011.

Disse spørsmålene vil bli belyst med en kombinasjon av aktørstudier og ulike typer hendelsesdata.  

Jacob Aasland Ravndal  jobber som postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på Universitet i Oslo.


Du kan også følge foredraget direkte her.
 
  


 
 

Publisert 29. jan. 2018 15:11 - Sist endret 25. okt. 2018 12:44