Famileforestilling: Grav litteratur- og teatergruppe - "Med liljekonvallers sølverklokker jeg ut av verden vil løgnen ringe"

Familieforestilling i anledning Henrik Wergelands 210-årsdag. Gjennom dans, dialog, dikt og drama, sang og spill presenterer barn tekster om frihet og toleranse.

Henrik Wergeland var motstander av § 2 i Grunnloven, som nektet jøder og jesuitter adgang til Norge. Han appellerte til nestekjærlighet og argumenterte for endring av paragrafen gjennom artikler, innlegg og diktning. Noen av tekstene taler direkte til barn.

Regi: Liv Cecilie Birkeland, Anne Jorunn Kydland, Asgeir K. Lysdahl, Maj-Christel Skramstad

Publisert 10. feb. 2018 19:06 - Sist endret 25. okt. 2018 21:19