Foredrag: Kan man leke når huset brenner? 2. verdenskrig og norsk idrett

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Foredragsholderne vil særlig ta for seg Idrettsfrontens betydning, "nazi-idretten", "jøssingidretten" og idrettsoppgjøret etter krigen.

Foredraget inngår i foredragserien "Krig, okkupasjon og historisk arv", som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og HL-senteret.

Om foredragsholderne:

Finn Olstad, f. 1950 er historiker og forfatter samt professor II ved Norges idrettshøgskole. Har publisert bøker og artikler om arbeiderbevegelsens historie, idrettshistorie og lokalhistorie, foruten generell norsk historie.

Matti Goksøyr, f.1952 er professor i historie ved Norges idrettshøgskole. Har publisert bøker og artikler om norsk og internasjonal idrettshistorie.

 

Se foredraget direkte eller i opptak her.

 

Publisert 29. jan. 2018 15:44 - Sist endret 25. okt. 2018 20:18